1 
شهرام شکوهی از " مدارا" می‌خواند 1392/10/21 09:55:38 ق.ظ
شهرام شکوهی 12 بهمن و در کنسرت زمستانی خود، از " مدارا" می‌خواند."محمدرضا خانزاده"، مدیر موسسه فرهنگی هنری اکسیرنوین، گفت: "...
1