1 
استقبال‌گسترده از دارو‌هاي بدون نسخه پزشك 1393/02/04 10:08:11 ق.ظ
غالبا مردم بيش از هر علتي، به دليل مشكلات ناشي از بحران اقتصادي، در حال برگشت به سمت مصرف داروهاي ژنريك يا همان داروهاي عمومي هستند كه اغلب در حجم وسي...
1