1 
مقاومت در برابر تقسيم قدرت 1391/04/29 11:23:27 ق.ظ
بسیاری از ما تحت تأثیر باورهای اولیه خود قرار می گیریم. چرا مردان در برابر تقسیم قدرت در خانواده مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند؟...
1