1 2 3 4 5 
خدا گر زحکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری 1391/04/06 10:07:43 ق.ظ
چقدر به این جمله اعتقاد دارین؟و آیا نمونه های عینیش رو دیدین؟برای ناامید نشدن چکار باید کرد؟...
عوامل ناکامی تیم ملی هلند در مسابقات یورو 2012 را در چه چیزهایی می دانید؟ 1391/03/29 11:32:46 ق.ظ
تیم ملی هلند بازی های ناامید کننده ای در مسابقات یورو از خود به نمایش گذاشت. عوامل ناکامی تیم ملی هلند در مسابقات یورو 2012 را در چه چیزهایی می دانید؟...
1 2 3 4 5