1 2 3 4 5 
با غلاف پختن نخود فرنگی 1390/10/07 04:09:54 ق.ظ
وقتی می خواهید نخود فرنگی را بپزید، آن را با غلاف بپزید چون بعد از پختن، نخود فرنگی از غلاف جدا می شود و روی آب می آید در ضمن نخود فرنگی طعم بهتری می ...
نحوه خشك كردن باقلا ، نخود فرنگی و گوجه فرنگي: 1390/10/04 10:25:09 ق.ظ
باقلا و نخود فرنگی را از غلاف جدا نموده، باقلا را می‎توانید نصف کنید، بدون آنکه آنها را بشویید، بر روی پارچه‎ای پهن و جلوی پنکه قرار دهید. هر دو ساعت ...
1 2 3 4 5