1 
گاهی 1392/07/13 09:12:48 ب.ظ
گاهی ، گاهی دلم سنگین میشود … کلافه میشود … کفشهایش را به پا میکند … عصای سپیدش را دردست میگیرد … عینکش را به چشم میزند و راهی میشود به دنبال نشانی از...
1