1 
پس از سزارین هر روز آدامس بجوید!! 1394/08/25 02:31:42 ق.ظ
در یک بررسی بوسیله پژوهشگران مصری به گروهی از زنان که تحت عمل سزارین قرار گرفته بودند،جویدن آدامس‌های بدون قند پیشنهاد شد و گروهی دیگر تنها مراقبت های...
ساعت هوشمند بدنتان را بشناسید 1392/06/26 01:27:10 ب.ظ
بدن هر فردی مانند یک سیستم هوشمند عمل می کند.در این مطلب به مدت زمانی که لازم است یک فعالیت بیولوژیکی تأثیر خود را بر بدن بگذارد، اشاره شده است.هاضمه:...
1