1 2 3 4 
گل زیبای ایفیون 1394/10/20 10:01:29 ق.ظ
خانواده: Liliaceaeـ نام علمی: Ipheion uniflorumگل زیبای ایفیونگیاه پیازی بهاره به بلندی ۲۰ - ۱۵ و گستردگی ۸ - ۵ سانتی‌متر است. دارای گل‌های آبی، بنفش ...
گل زیبای اسیبریس 1394/10/17 07:20:25 ق.ظ
خانواده: Cruciferae ـ نام علمی: Iberis amara گل زیبای اسیبریس گیاهی است یک‌ساله و سریع‌الرشد با برگ‌های سرنیزه‌ای که گل‌های سفید و معطر آن به صورت مجت...
گیاه سپاس 1394/10/17 07:10:00 ق.ظ
ـ خانواده: Gentianaceae ـ نام علمی: Gentiana asclepiadea گیاه سپاسگیاه دائمی با ساقه های کمانی و برگ های باریک و تخم مرغی به طول ۸ سانتی متر و گل ه...
گل زیبای مشعلی قرمز 1394/10/15 10:27:46 ق.ظ
خانواده: Acanthaceaeـ نام علمی: Pachystachys Coccineaگل زیبای مشعلی قرمزگیاه همیشه سبز به بلندی ۲ - ۲/۱متر و گستردگی ۱۰۰ - ۶۰ سانتی‌متر است. گل‌آذین آ...
معرفی گیاه زینتی<< کالاته آ>> 1394/10/15 10:10:04 ق.ظ
نام علمی : Calathea insignis- نام خانواده : Caran thaceaeگیاه زینتی کالاته آاین گیاه دارای برگهای بیضی شکل کشیده ای است که روی برگها به رنگ سبز و پشت ...
گیاه زینتی پاپیتال 1394/10/15 09:59:07 ق.ظ
اسم علمی پاپیتال Hedera canariensis ، از خانواده Arliaceae میباشد. این گیاه بومی جزایر قناری و شمال آفریقا است. ارتفاع آن در طبیعت به بیش از 5 متر می ...
گل زیبای اختر 1394/10/15 09:36:25 ق.ظ
ـ خانواده: Bromeliaceaeـ نام علمی: canna Assautگل زیبای اخترگیاه دائمی و ریزوم‌دار به بلندی ۸/۱ متر و گستردگی ۵۰ سانتی‌متر دارای برگ‌های ارغوانی مایل ...
گل زیبای كوكب كوهی پرگلبرگ 1394/10/15 09:28:05 ق.ظ
ـ خانواده: Compositaeـ نام علمی: Rudbeckia hirta, Goldilocksگل زیبای كوكب كوهی پرگلبرگگیاه دائمی و نسبتاً سریع‌الرشد كه به‌صورت یك‌ساله كاشت و نگهداری...
گیاه زینتی كروساندرا 1394/10/15 09:04:57 ق.ظ
خانواده: Acanthaceaeـ نام علمی:Crossandra infundibuli formis گیاه زینتی كروساندرااین گونه گیاه آپارتمانی به بلندی ۶۰ - ۳۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های ...
گل زیبای دیسنترا 1394/10/15 08:54:21 ق.ظ
خانواده: Papaveraceaeـ نام علمی: Dicentra spectabilisگل زیبای دیسنتراگیاه دائمی است به بلندی ۷۵ سانتی‌متر و گستردگی ۵۰ سانتی‌متر که برگ‌های سرخس مانند...
1 2 3 4