1 2 
ورزش بانجی جامپینگ 1392/07/11 01:14:42 ب.ظ
پرش بانجی (به انگلیسی: Bungee Jumping) ورزشی می‌باشد که در آن ورزشکار خود را توسط محافظ و طنابی فنردار از ارتفاعی بلند به پایین پرتاب می‌کند. تاریخچها...
پرش بانجی 1392/03/06 09:25:47 ق.ظ
پرش بانجی (به انگلیسی: Bungee Jumping)‏ ورزشی می‌باشد که در آن ورزشکار خود را توسط محافظ و طنابی فنردار از ارتفاعی بلند به پایین پرتاب می‌کند.تاریخچها...
بزرگ‌ترین پل معلق جهان چه نام دارد؟؟ 1391/12/01 10:02:57 ق.ظ
بزرگ‌ترین پل معلق جهان چه نام دارد؟؟...
1 2