1 2 
میان ضربان قلب، ورزش، و سن چه ارتباطی وجود دارد؟ 1394/02/02 07:03:49 ق.ظ
ضربان قلب و سن، دو فاکتور مهم برای سنجش واکنش قلب به فعالیت ورزشی هستند. هدف از ضربان قلب، تعداد مراتبی است که قلب شما در یک دقیقه می‌زند. برای محاسب...
اگر کسی با فشار خون بالا می شناسید بخوانید 1393/11/08 11:59:23 ق.ظ
میلیون‌ها خانم ممکن است در معرض فشارخون بالا باشد، بدون آنکه اطلاعی از این مسأله داشته باشند فشارخون بالا با آنکه در میان آقایان نیز دیده می‌شود، ولی ...
علت افزایش ضربان قلب پس از انجام حرکات ورزشی 1393/04/11 11:37:33 ق.ظ
به طور قطع، شما هم با این پدیده مواجه شده‌اید. پس از انجام تمرینات ورزشی، تپش قلب سرعت می‌گیرد و تا چند دقیقه پس از اتمام حرکات ورزشی به وضع ثابت بر ن...
1 2