1 
شعری از "ویسواوا شیمبورسکا" ترجمه از "ملیحه بهارلو" 1393/01/24 11:28:08 ق.ظ
"چند کلمه درباره‌ی روح"ما، بعضی وقت‌ها روح داریم؛کسی نیست که بتواندآن را بی‌وقفه داشته باشد.ممکن است روزهای متمادیو سال‌های زیادی بگذرد،بدون...
1