1 2 3 4 5 
بهترين راه براي خلاصي از پيامك هاي تبليغاتي چيست؟؟ 1392/12/07 08:50:53 ق.ظ
بهترين راه براي خلاصي از پيامك هاي تبليغاتي چيست؟؟...
راهی برای افزایش ظرفیت پیامک درگوشیهای سامسونگ وجودداره ؟؟ 1392/03/30 07:10:02 ب.ظ
راهی برای افزایش ظرفیت پیامک درگوشیهای سامسونگ وجودداره ؟؟...
ارسال SMS بدون افتادن شماره برای فرد آیا امکان پذیر است ؟؟لطفا راهنمایی کنید؟؟ 1392/03/23 07:19:29 ق.ظ
ارسال SMS بدون افتادن شماره برای فرد آیا امکان پذیر است ؟؟لطفا راهنمایی کنید؟؟...
میتوان از پیامک برای ابراز عشقمان نسبت به همسرمان استفاده کنیم وازاین روش برای ابرازمحبت نسبت...؟ 1391/11/29 01:18:49 ب.ظ
میتوان از پیامک برای ابراز عشقمان نسبت به همسرمان استفاده کنیم و از این روش برای ابراز محبت نسبت به او استفاده کنیم؟...
آیا باید پیامک های همسرتان را بخوانید؟ 1391/07/10 10:28:12 ق.ظ
آیا لازم است به همسرمان اجازه بدهیم پیامک ها و ایمیل هایمان را بخواند؟ آیا متقابلا باید پیامک ها و یا ایمیل های او را بخوانیم؟ آیا کارهایی از این قبی...
ایمیل ها و پیامک های همسرمان را چک کنیم یا نه؟ 1391/06/27 09:58:52 ق.ظ
ایمیل ها و پیامک های همسرمان را چک کنیم یا نه؟...
کدام حرفها را می شود با پیامک گفت؟ 1391/06/10 06:30:17 ق.ظ
کدام حرفها را می شود با پیامک گفت؟...
آیا لازم است ایمیل ها و پیامک های همسرم را بخوانم؟ 1391/05/25 08:39:51 ق.ظ
آیا لازم است به همسرمان اجازه بدهیم پیامک ها و ایمیل هایمان را بخواند؟ آیا متقابلا باید پیامک ها و یا ایمیل های او را بخوانیم؟ آیا کارهایی از این قبیل...
آیا لازم است ایمیل ها و پیامک های همسرم را بخوانم؟ 1391/04/31 03:39:52 ب.ظ
آیا لازم است به همسرمان اجازه بدهیم پیامک ها و ایمیل هایمان را بخواند؟ آیا متقابلا باید پیامک ها و یا ایمیل های او را بخوانیم؟ آیا کارهایی از این قبیل...
1 2 3 4 5