1 
خط‌ نقاشی‌های «پیروی» روی دیوار «پنجره» 1393/11/15 08:48:35 ق.ظ
خط نقاشی‌های پیمان پیروی ۱۰ بهمن‌ماه روی دیوار گالری «پنجره» می‌رود. به گزارش ایسنا، نمایشگاه انفرادی پیمان پیروی با نمایش 48 اثر خط نقاشی برپا می‌شود...
1