1 2 3 4 5 
5 توصیه برای خوش‌طعم کردن برنج 1390/06/08 09:26:28 ق.ظ
1. اگر می‌خواهید برنج آبکش سفید درست کنید، بهتر است داخل آب در حال جوش برنجتان چند عدد دانه هل یا یک چوب دارچین بیندازید. این طوری هم برنجتان خوش‌طعم ...
5 توصیه برای خوش‌طعم کردن برنج 1390/06/02 06:18:47 ب.ظ
1-اگر می‌خواهید برنج آبکش سفید درست کنید، بهتر است داخل آب در حال جوش برنجتان چند عدد دانه هل یا یک چوب دارچین بیندازید. این طوری هم برنجتان خوش‌طعم م...
###چند توصیه برای خوش طعم کردن برنج 1390/05/05 06:39:44 ب.ظ
1)اگر می خواهید برنج آبکش سفید درست کنید ،بهتر است داخل آب در حال جوش برنجتان چند عدد دانه هل یا یک چوب دارچین بیندازید. اینطوری هم برنجتان خوش طعم می...
1 2 3 4 5