1 
چیکن انچیلادا با ذرت 1392/05/17 10:40:31 ق.ظ
مواد لازم:(برای4 نفر)کلم‌پیچ: 4 برگ، بدون ساقه و خرد شدهگوجه‌فرنگی سبز مایل به زرد: 900 گرم، نصف شدهسیر: 2 بن، با پوستفلفل دلمه‌ای: یک عددروغن گیاهی: ...
1