1 
قزاق دوزی، هنر مهاجران گلستان 1393/10/16 07:37:31 ق.ظ
قزاق دوزی نیز از دیگر رشته های صنایع دستی گلستان است که همچنان در برخی محلات استان رواج دارد. قزاقها در حدود 50 سال قبل از قزاقستان به ایران آمدند،بنا...
1