1 
اشتراک کار کودک و والدین 1393/07/17 08:14:09 ق.ظ
اشتراک در کارها به کودکان احساس استقلال بیشتری می‌بخشد. کودکان بعد از سن ۴سالگی به طور خودکار دوست دارند در کارهای خانه و یا کارهای دسته‌جمعی نقشی فعا...
قنات سرکره 1393/05/25 12:21:10 ب.ظ
قنات یکی از شگفت‌انگیزترین کارهای دسته‌جمعی تاریخ بشری است که برای رفع یکی از نیازهای مهم و حیاتی جوامع انسانی، یعنی آب‌رسانی به مناطق کم آب و تأمین آ...
چهار مزیت کارآفرین بودن بانوان 1391/12/02 01:22:12 ق.ظ
جهان امروز در حال چرخش به سمت زنان به عنوان رهبران فکری خود است. به عنوان یک بانوی کارآفرین ، زن ها مزایای مهمی دارند به این دلیل که متفاوت آفریده شده...
تک‌فرزندی خوب است یا بد؟ 1391/11/30 02:18:24 ب.ظ
مجله زندگی مثبت: امروزه سن ازدواج جوانان رو به افزایش گذاشته است و طبعا در چنین وضعیتی فاصله سنی بین والدین و فرزندان هم زیاد می‌شود. نکته دیگری که در...
1