1 
خود را به بهشت برسانید 1392/03/02 07:00:55 ق.ظ
آیا دقت کرده اید وقتی که احساس خوبی درباره خود دارید، دیگران هم بهتر از همیشه به نظر می‌رسند؟ جهان بازتاب و عکس العمل رفتار خود ماست، وقتی از خودمان ب...
پسر با این ویژگی ها مجرد می ماند 1391/08/25 10:13:15 ق.ظ
تا به حال فکر کرده اید چرا بعضی افراد این همه طرفدار دارند ومحبوب همه هستند اما بعضی دیگر ... انگار کسی دوست ندارد حتی نزدیکشان بشود؟ خب، دسته اول مهر...
1