1 
گیاه اریترونیومس 1394/07/27 07:35:12 ق.ظ
ـ خانواده: Liliaceae ـ نام علمی: Erythronium japonicum گیاهی دائمی پیازی به بلندی ۱۵ - ۱۰ و گستردگی ۸ سانتی متر است دارای برگ های بیضی شکل با نقش و ن...
1