1 
طراحی شارژ تلفن همراه با کاغذ خورشیدی فوق نازک 1394/09/28 09:35:30 ق.ظ
محققان شرکت Yolk یک شارژر خورشیدی بسیار نازک تاشو طراحی کرده‌اند که می‌توان از آن برای شارژ کردن دستگاه‌های الکترونیکی استفاده کرد. این فناوری که کاغذ...
شارژ تلفن همراه با کاغذ خورشیدی 1394/06/23 08:56:48 ب.ظ
شارژ تلفن همراه با کاغذ خورشیدی فوق نازکمحققان شرکت Yolk یک شارژر خورشیدی بسیار نازک تاشو طراحی کرده‌اند که می‌توان از آن برای شارژ کردن دستگاه‌های ال...
شارژ تلفن همراه با کاغذ خورشیدی 1394/05/08 07:28:45 ب.ظ
شارژ تلفن همراه با کاغذ خورشیدی فوق نازکمحققان شرکت Yolk یک شارژر خورشیدی بسیار نازک تاشو طراحی کرده‌اند که می‌توان از آن برای شارژ کردن دستگاه‌های ال...
1