1 
گپی با "باران" این شب های شبکه سه 1392/10/23 09:44:15 ب.ظ
آزاده زارعی‌ همان «باران» سریال «آوای باران» است که دست تقدیر او را به میان کودکان کار و خیابان برده و باعث شده او در کنار آنها بزرگ شود. این نوع زندگ...
حراج خیریه لباس‌ های الهام حمیدی 1391/12/06 07:17:13 ب.ظ
بازارچه فروش صنایع دستی که قرار است تمام درآمد آن به نفع کودکان کار و خیابان خرج شود، در خانه باغ شخصی در محله فرمانیه تهران برپا شده است.المیرا مددی،...
1