1 2 
دلایل بی اشتهایی صبحگاهی کودکان 1391/09/26 08:23:59 ق.ظ
یکی، دو هفته دیگر با شروع مدارس، دل مشغولی والدین برای فرستادن هر روزه بچه ها به مدرسه شروع می شود و یک بار دیگر موضوع تغذیه و خواب بچه ها در دوران تح...
دندان اول دائمی چه سنی رویش می یابد؟ 1391/09/19 09:13:22 ب.ظ
این دندان در پشت دندان های شیری در عقب دهان در سن 6 سالگی می روید. از طرفی اغلب، رویش آن بدون ناراحتی و درد است و توجه کودک و والدین را جلب نمی کند....
1 2