1 
آلبوم «آن سیاه افسونکار» منتشر می شود 1394/03/25 09:14:24 ق.ظ
به گزارش خبرگزاری مهر، تصانیف این اثر روی اشعاری از مهدی اخوان ثالث، فریدون مشیری و کیوان شاهبداغی برای همراهی کمانچه و کمانچه آلتو، توسط نگار خارکن س...
كاشكي مي شد... 1392/08/04 06:03:46 ب.ظ
کاش می شد که کسی می آمداین دل خسته ی ما را می بردچشم ما را می شستراز لبخند به لب می آموختکاش می شد دل دیوار پر از پنجره بودو قفس ها همه خالی بودندآسما...
مناجات 1392/07/22 08:38:31 ق.ظ
خداوندا حضورم دهکه راز دل نهفتن را بسی دشوار..و گفتن را بسی دشوارتر دارمخداوندا تویی حاضر چه می جویمتویی ناظر چه میگویمچه نعمت ها که من را داده ایاما ...
شعر ...... راز 1392/07/21 08:23:51 ق.ظ
فهمیده‌ام که تو هم عاشق منیباران تمام شبدر گوش ناوداناین راز را گشودمن مانده بودم و این راز سر به مُهرمن مانده بودم و این بغض در گلوآیا تو هم مرا، با ...
خدا را دیده ای آیا ؟ 1392/07/19 03:22:50 ب.ظ
خدا را دیده ای آیا ؟تو آیا دیده ای وقتی شبی تاریکمیان بودن و نابودن امید فردائیهراسی می رباید خواب از چشمتکسی ، خورشید و صبح و نور را در باور روح تو ،...
گاهی دعایم کن 1392/07/12 04:22:52 ب.ظ
دعایت میکنم عاشق شوی روزی / بفهمی زندگی بی عشق نا زیباستدعایت میکنم با این نگاه خسته گاهی مهربان باشیبه لبخندی تبسم را به لب های عزیزی هدیه ف...
آی مردم دل خوش اوردم 1392/07/11 11:55:11 ق.ظ
آی مردم دل خوش اوردمیک بغل خنده,کمی ارامشمشتری ایا هست؟آی مردم بشتابید که تنگ است زمانآه ای خوب ترین ساکن این منزل خاکآسمان اوردم...بی کران آبی و صافف...
عشق 1392/07/07 08:53:12 ق.ظ
عشق گاهی خواهش برگ است در اندوه تاکعشق گاهی رویش برگ است در تن پوش خاکعشق گاهی ناودان گریه ی اشک بهارعشق گاهی طعنه بر سرو است در بالای دارعشق گاهی یک ...
زندگی 1392/07/07 08:30:16 ق.ظ
شب آرامی بود می روم در ایوان ، تا بپرسم از خود ، زندگی یعنی چه !؟مادرم سینی چایی در دست ، گل لبخندی چید ، هدیه اش داد به من خواهرم ، تکه نانی آورد ، آ...
کوله بارت بردار 1392/07/07 08:23:46 ق.ظ
و به این پنجره خورشید طلوع خواهد کردبوته ی خاطر آن یار، گلی خواهد دادیک نفر باز تو را خواهد خواندو تو خواهی فهمید ، که به آغاز سفر نزدیکی...کوله بارت ...
1