1 2 
پيستو مانچه‌گو 1391/11/12 07:45:40 ب.ظ
اين غذاي گياهي از منطقه لامانچا كه در مركز اسپانيا قرار دارد آمده است. ريشه اين غذا به احتمال زياد مراكشي است و به دوران تسلط كارتاژها بر اسپانيا بازم...
1 2