مربای پوست هندوانه

احمد ولی زاده 2 سال پيش

نحوه درست کردن مربای پوست هندوانه چطوری است ؟

اين را مي پسندند 1 نفر اين را مي پسندند
اين را دنبال مي كنند مشاهده 0 دنبال كننده
در حال نمايش 5 ديدگاه از 31 ديدگاه ديدگاه
ك ع ك ع پوست هندوانه را كاملا تميز كرده و سپس بصورت خلال خرد ميكنيم سپس پوست هاي خرد شده را يكبار جوش داده و آب آن را دور ريخته و دوباره آب ريخته و با اضافه كردن شكر نسبت به پخت مرباي هندوانه اقدام ميكنيم
مي پسندم اين را مي پسندند1 2 سال پيش
محمدتقي رمضان زاده محمدتقي رمضان زاده سپس پوست هاي خرد شده را يكبار جوش داده و آب آن را دور ريخته و دوباره آب ريخته و با اضافه كردن شكر نسبت به پخت مرباي هندوانه اقدام ميكنيم
مي پسندم اين را مي پسندند0 2 سال پيش
محمدتقي رمضان زاده محمدتقي رمضان زاده پوست هندوانه را كاملا تميز كرده و سپس بصورت خلال خرد ميكنيم
مي پسندم اين را مي پسندند0 2 سال پيش
ن آ ن آ ok
مي پسندم اين را مي پسندند0 2 سال پيش
فریبا شخصی هشجین فریبا شخصی هشجین nemidoonam
مي پسندم اين را مي پسندند0 2 سال پيش
1 2 3 4 5  ... 

ارسال مطلب به هايپركلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب