سادیسم چیست ؟

MORAD NAZARI 3 سال پيش

آيا صرف تحقير ديگران ساديسم است؟چه عواملي موجب پيدايش اين ويژگي در شخصيت انساني مي‌ شود؟اين اختلال قابل درمان است يا خير؟

اين را مي پسندند 0 نفر اين را مي پسندند
اين را دنبال مي كنند مشاهده 0 دنبال كننده
در حال نمايش 1 ديدگاه از 1 ديدگاه ديدگاه
بهترين پاسخ بر اساس راي كاربران فرزانه* ا فرزانه* ا سادیسم نوعی بیماری روانی است که فردمبتلا ازآزار دیگران لذت میبرد.این آزارمیتواند جسمی ،جنسی ویاروحی(تحقیر،تمسخر،محروم کردن دیگران وبازی کردن باعواطف دیگران و...)باشد.این بیماری دردوران نوجوانی واوایل بزرگسالی بروزمیکندوهنوز علت اصلی آن مشخص نیست.رفتاردرمانی ،خانواده درمانی وکاهش اظطراب راه درمان این بیماران است.
مي پسندم اين را مي پسندند2 3 سال پيش
1 

ارسال مطلب به هايپركلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب