سرگرمی > انجمن طيبعت و گردشگري

در این انجمن می توانيد با ساير اعضاء در مورد جاذبه های طبیعی و گردشگری ایران وجهان به بحث و تبادل نظر بپردازيد و برای سفر و آشنایی با این جاذبه ها از دوستانتان کمک بگیرید.
سوسن تمري
دریاچه های دوقلو دریاچه های دوقلو معروف به "سیاه گاو" در کدام استان قرار دارند؟
حميد خانلر تبار
شهري كه در آن زندگي مي كنيد داراي چه جاذبه هاي گردشكري مي باشد؟ اكثر نقاط ايران جاهاي ديدني كه براي مسافرت جاذبه ايجاد نمايد را برخوردار مي باشند

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب