سرگرمی > ادب و هنر

در این انجمن مي توانيد با ساير اعضاء به بحث و تبادل نظر بپردازيد و به پاسخ سوالات خود در مورد ادب و هنر برسيد
محمد تقی سه کناری
بومی گرایی بومی گرایی در هنر تا چه اندازه می تواند در شکل گیری هنر های مدرن موثر باشد؟؟؟

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب