علت سر دردهاي ميگرني چيست؟- هایپرکلابز

امير حسين دائمي 11 سال پیش
هایپرکلابز :

علت سر دردهاي ميگرني چيست؟

0 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 5 دیدگاه از 47 دیدگاه
حسن اصغردخت علي آبادي حسن اصغردخت علي آبادي علت میگرن ناشناخته است. میگرن اغلب به صورت یک اختلال دوره‌ای که باعث اختلال در درک طبیعی در روندهای حسی مانند درد، نور و صوت می‌شود، تظاهر می‌کند. ممکن است میگرن ناشی از اختلال در کانال‌های یونی باشد. به عنوان شاهدی از این توجیه می‌توان به نوع نادر میگرن همی‌پلژیک خانوادگی اشاره کرد. مطالعات تصویربرداری کارکردی نشان‌دهنده فعال شدن مرتبط با میگرن در ناحیه خلفی – جانبی پل مغز بوده‌اند. علایم نورولوژیک همراه (مثلاً اورا) احتمالا معادل انسانی پدیده تجربی سرکوب گسترش‌یابنده کورتکس (به عنوان مثال در کورتکس اکسی‌پیتال در اورای بینایی) در حیوانات هستند.
می پسندم 0 11 سال پیش
حسن اصغردخت علي آبادي حسن اصغردخت علي آبادي علت میگرن ناشناخته است. میگرن اغلب به صورت یک اختلال دوره‌ای که باعث اختلال در درک طبیعی در روندهای حسی مانند درد، نور و صوت می‌شود، تظاهر می‌کند. ممکن است میگرن ناشی از اختلال در کانال‌های یونی باشد. به عنوان شاهدی از این توجیه می‌توان به نوع نادر میگرن همی‌پلژیک خانوادگی اشاره کرد. مطالعات تصویربرداری کارکردی نشان‌دهنده فعال شدن مرتبط با میگرن در ناحیه خلفی – جانبی پل مغز بوده‌اند. علایم نورولوژیک همراه (مثلاً اورا) احتمالا معادل انسانی پدیده تجربی سرکوب گسترش‌یابنده کورتکس (به عنوان مثال در کورتکس اکسی‌پیتال در اورای بینایی) در حیوانات هستند.
می پسندم 0 11 سال پیش
حسن اصغردخت علي آبادي حسن اصغردخت علي آبادي علت میگرن ناشناخته است. میگرن اغلب به صورت یک اختلال دوره‌ای که باعث اختلال در درک طبیعی در روندهای حسی مانند درد، نور و صوت می‌شود، تظاهر می‌کند. ممکن است میگرن ناشی از اختلال در کانال‌های یونی باشد. به عنوان شاهدی از این توجیه می‌توان به نوع نادر میگرن همی‌پلژیک خانوادگی اشاره کرد. مطالعات تصویربرداری کارکردی نشان‌دهنده فعال شدن مرتبط با میگرن در ناحیه خلفی – جانبی پل مغز بوده‌اند. علایم نورولوژیک همراه (مثلاً اورا) احتمالا معادل انسانی پدیده تجربی سرکوب گسترش‌یابنده کورتکس (به عنوان مثال در کورتکس اکسی‌پیتال در اورای بینایی) در حیوانات هستند.
می پسندم 0 11 سال پیش
حسن اصغردخت علي آبادي حسن اصغردخت علي آبادي علت میگرن ناشناخته است. میگرن اغلب به صورت یک اختلال دوره‌ای که باعث اختلال در درک طبیعی در روندهای حسی مانند درد، نور و صوت می‌شود، تظاهر می‌کند. ممکن است میگرن ناشی از اختلال در کانال‌های یونی باشد. به عنوان شاهدی از این توجیه می‌توان به نوع نادر میگرن همی‌پلژیک خانوادگی اشاره کرد. مطالعات تصویربرداری کارکردی نشان‌دهنده فعال شدن مرتبط با میگرن در ناحیه خلفی – جانبی پل مغز بوده‌اند. علایم نورولوژیک همراه (مثلاً اورا) احتمالا معادل انسانی پدیده تجربی سرکوب گسترش‌یابنده کورتکس (به عنوان مثال در کورتکس اکسی‌پیتال در اورای بینایی) در حیوانات هستند.
می پسندم 0 11 سال پیش
darya . darya . مرسی
می پسندم 0 11 سال پیش
1 2 3 4 5  ... 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب