بیماری های تلفن همراه- هایپرکلابز

نسرین . 11 سال پیش
هایپرکلابز :

آیا استفاده بیش از حد از تلفن همراه برای سلامت مضر است؟ چه بیماریهایی ممکن است به وجود اورد؟

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب