راه های تقویت مچ دست چیست؟- هایپرکلابز

هایپرکلابز :

بررسی بهترین راه تقویت مچ دست

0 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 5 دیدگاه از 24 دیدگاه
Sarina s Sarina s 6- باز و بسته کردن انگشتانبا از بین رفتن گزگز می توان به آرامی به انجام حرکات قدرتی از نوع ایزومتریک پرداخت که شامل حرکات بعدی است :انگشتان دست صدمه دیده را باز نموده و سپس به آرامی بر روی مفصل میانی انگشتان و تا ناحیه بالایی کف دست خم کنید.دست را به مدت 5 ثانیه در این وضعیت نگه دارید.این حرکت را سه بار در روز و هر بار 10 مرتبه انجام دهید.
می پسندم 0 9 سال پیش
سید عباس  بقایی سید عباس بقایی ok
می پسندم 0 9 سال پیش
Sarina s Sarina s 5- کشش دستبا دست سالم، مچ دست صدمه دیده را به جلو خم کرده و به مدت 15 تا 30 ثانیه نگه دارید.سپس همانند شکل، انگشتان دست صدمه دیده را با اندکی فشار به سمت عقب برده و به مدت 15 تا 30 ثانیه نگه دارید.این حرکت را دو بار انجام دهید.
می پسندم 0 9 سال پیش
Sarina s Sarina s 3- حرکت دست به پهلومچ دست صدمه دیده را به آرامی به پهلوها حرکت دهید.در پایان هر حرکت، دست را به مدت 5 ثانیه نگه دارید.این حرکت را سه بار در روز و هر بار 10 مرتبه انجام دهید.4- حرکت کششیهر دو کف دست را روی میز قرار داده و به آرامی روی مچ دست، به طرف جلو تکیه کنید.به مدت 15 تا 30 ثانیه در این وضعیت بمانید.این حرکت را سه بار تکرار کنید.
می پسندم 0 9 سال پیش
Sarina s Sarina s حرکت ورزشی مناسب را برای کاهش درد مچ دست و خواب رفتن انگشتان برای شما بیان می کنیم:ورزش درد مچ دست و گزگز انگشت ها 1- خم کردن دست به جلومچ دست را به آرامی به طرف جلو خم کنید.به مدت 5 ثانیه دست را در این وضعیت نگه دارید.این حرکت را سه بار در روز و هر بار 10 مرتبه انجام دهید.2- خم کردن دست به عقبمچ دست را به آرامی به طرف عقب خم کنید.به مدت 5 ثانیه دست را در این وضعیت نگه دارید.این حرکت را سه بار در روز و هر بار 10 مرتبه انجام دهید.
می پسندم 0 9 سال پیش
1 2 3 4 5 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب