همسرم به من میگوید:وقتي عصباني نمي‌شوم حوصله‌ام سر مي‌رود؟بااو چه رفتاری کنم؟- هایپرکلابز

زینب ابراهیمی 10 سال پیش
هایپرکلابز :

همسرم به من میگوید:وقتي عصباني نمي‌شوم حوصله‌ام سر مي‌رود؟بااو چه رفتاری کنم؟

4 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 1 دیدگاه از 1 دیدگاه
مجتبی ابراهیمی مجتبی ابراهیمی بیماره
می پسندم 0 10 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب

سایر بحث ها از زینب ابراهیمی

زوجین میدانستید:شوخی بله ، نیش نه؟
چرا بعضی زوجین با برخوردهای غیرمنصفانه و عجولانه روابط خانوادگی و عاطفی‌ شان را تیره و تار کرده‌اند؟
شما ریشه اصلی بسیاری از اختلاف‌ها و درگیری‌های خانوادگی و اجتماعی رادرچه می بینید؟
به نظرشمامهریه های سنگین وزیاد نوعی قیمت گذاری و نرخ گذاشتن روی افراد نمی باشد؟
چرادرگذشته نیت دختران،ازدواج کردن وبقول قدیمیهاسروسامان گرفتن بود نه چیز دیگری؟...
چرادراسلام آمده که هر کس ازدواج کند نیمی از دین خود را کامل کرده است؟
چراانجام آزمايش‌هاي پزشكي‌، پيش از آغاز مرحله شناخت نامزدمورد توجه قرار نمیگيرد‌؟
چه روش‌هايي در ارتباط با افراد مشكل‌دار مؤثر نيست‌؟
با اين افراد چگونه ارتباط بر قرار كنيم‌خويشاوندان همسر كه در كارها دخالت مي‌كنند فاميل فضول‌)‌))؟
چرا شوهرم روز به روز دعواها و نزاع‌هايش وخيم‌تر مي‌شود؟وباصدايي بلندتر،زماني بيشتروباخشونت بيشتر...؟
چراهمسرم از خشم براي دوري از مسائل ومشكلات زندگي استفاده مي‌كند ؟
چرا باید مادرم به این موضوع فکرکندکه:دوست دارم درست و حسابي با پدرت دعوا كنم؟
چرا و به چهدلیل بعضی آقایان در خانه مدام به دنبال بهانه و عصباني‌شدن هستند؟
آیا می‌توانم رویاهایم را کنترل کنم؟
بيان کردن خشم، صحبت کردن پرخاشگرانه و عکس العمل تند و خشن آیاحالتي غريزي است؟ از خود بروز مي‌دهيم؟
خشم درمواقع جزئي چه پیامی مي توانددربرداشته باشد؟ودر نوع حاد آن چه واکنشي دربردارد؟
چه عواملی ميتواندحس خودبزرگ بيني رادرشمازنده کندو به سلامت شما آسيب رساند؟
آیا واقعااحترام يک مسئوليت است؟
چه رفتاری با فرد طلاق گرفته بکنیم که اوراباواقعیت آشناوباانتخاب هاونتایج صحیح باآنهامواجه سازیم؟
دوستان چراشماباوجوداینکه ازمشکلات فردطلاق گرفته اطلاع چندانی ندارید،بمحض شنیدن این خبر،درموردزن ...؟