چراتهیه جهیزیه یکی از مشکلات اصلی بسیاری از خانواده های ایرانی به هنگام ازدواج فرزندانشان تبدیل شده؟- هایپرکلابز

مهدی ابراهیمی 10 سال پیش
هایپرکلابز :

چراتهیه جهیزیه یکی از مشکلات اصلی بسیاری از خانواده های ایرانی به هنگام ازدواج فرزندانشان تبدیل شده؟

0 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 1 دیدگاه از 1 دیدگاه
محمد شيتو... محمد شيتو... تورم اقتصادي
می پسندم 0 10 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب

سایر بحث ها از مهدی ابراهیمی

چرا همسران به اینموضوع توجه نمیکنندکه دنیای دوستی دنیای رویاها وایده آل هاست در حالی که زندگی مشترک
چرابسیاری ازجوانان تصورمیکنندکه زندگی مشترک وشرایط بوجودآمده درزمان ازدواج مانند شرایط زمان دوستی یا
شما میدانید:تفاوت زندگی مشترک با دوستی های عاشقانه چیه؟
چراز زوجین مدام خطاهای گذشته رابرخ هم میکشند؟آیافرصت خوشبختی را ازدست نمی دهند؟
آیا «کودکان درذهنشان گذشته وآینده ندارند،آیاآنهااززمان حال فقط لذت می برند؟
چرا بعضی زوجین هنگام صحبت همسرشان مراقب نمیباشند وغرور همسر را جریحه دار میکنند؟
به چه عواملی نیاز داریم تا رکود و سردی بر رابطه مان در زندگی مشترک سایه نیفکند؟
متأسفانه چرا ما زنان و شوهرهای امروزی عادت داریم هرقدربیکدیگر نزدیک تر شویم، بیشتر حرمت همدیگررا...؟
عشق به یک فرد ایده­آل جهت زندگی مشترک چگونه امکانپذیراست؟
وقتي در اجتماعات و در ارتباطات عمومي به فرد ی توهين مي کنيم میتوان گفت به جامعه توهين مي کنيم؟
آیامیتوان گفت:وقتي ما به ديگران احترام مي گذاريم، يعني براي آنان حق و حقوقي قائل هستيم؟
به نظرشما در مراودات رسمي " احترام " و در مراودات غير رسمي " محبّت " نقش اساسي درتشريفات است؟
چرابسياري ازمردم مقام ومنزلت رابراي اين ميخواهندکه ديگران به آنهااحترام بگذارند؟آیاکاردرستی است؟
امواج ماهواره اي تلفن همرا مغز را تحت تاثير قرار مي دهد؟باذکردلیل؟
ازدواج اينترنتي و حتي آشنايي اينترنتي آیا پديده ای قابل قبول است در ميان خانواده‌ها ؟
چرادرعرصه زندگی انسانی اینقدرما انسان‌ها با هم دشمني مي‌كنيم و به هم نفرت مي‌ورزيم، چرا ؟
شما براي قهرمان شدن زندگي مي‌كنيد يا براي آسودن و مهر ورزيدن؟
چگونه زندگي کنيم كه ایقدر در فشارنباشيم؟
چگونه عيب‌هاي خود را بشناسيم، وبتوانيم از دست‌ خودخواهي هیمان ر‌ها شويم ؟
زندگي بدون اضطراب چگونه عملی میشود؟