چگونه می توان به فردی که افسردگی خویش را نمی پذیرد کمک کرد؟- هایپرکلابز

7 سال پیش
هایپرکلابز :

اغلب شمااحتمالاًتجربه ی مواجهه با افرادافسرده راداشته اید.
دراین مواقع انگارندایی درونی ازمامی خواهدکه به اوکمک بنماییم.
اینکه کمک چگونه بایدباشد،خود بحث دیگریست.
سؤال این بحث اینست که چگونه می شودبه فردی که افسردگی خویش راانکار می کندکمک نمود؟
آیابایدرهایش کرد؟
شایدکسی بگویدکمک کردن که زورکی نمیشه.
این حرف ماننداین میماندکه به فردخوابیده ای هشدارخطری رابدهندواگربیدارنشدبگویندماکه گفتیم بقیه اش دیگه مشکل خودشه.
بنابراین اگربه حکم انسانیت نبایدرهایش کرد،چه بایدکرد؟
لطف بفرماییدونظر بدهید.

1 نفر این را می پسندند
مشاهده 1 دنبال کننده
در حال نمایش 1 دیدگاه از 1 دیدگاه
fahime alizadeh fahime alizadeh vaghti khode taraf hamkari nakone karish nemishe kard
می پسندم 0 7 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب