چگونه حس حسادت فرزندانمان نسبت به یکدیگر را از بین ببریم؟- هایپرکلابز

افسانه چ 10 سال پیش
هایپرکلابز :

چگونه حس حسادت فرزندانمان نسبت به یکدیگر را از بین ببریم؟

2 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 3 دیدگاه از 3 دیدگاه
فرزانه* ا فرزانه* ا اونا رو باهم مقایسه نکنید وکاری نکنید که باهم رقابت داشته باشن
می پسندم 0 10 سال پیش
نوا صادقی نوا صادقی فکر کنم بهترین راه این باشه که بین هیچکدامشان تفاوتی نگذاریم و با آنها یکسان برخورد کنیم
می پسندم 0 10 سال پیش
خدیجه دماوندی نژاد خدیجه دماوندی نژاد بین آنها فرق نگذارید وهمیشه از خوبی هایشان نسبت به یکدیگرحرف بزنید...
می پسندم 0 10 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب