در اولین برخورد با کارفرما چگونه رفتار کنیم؟- هایپرکلابز

لام الف 7 سال پیش
هایپرکلابز :

به نظر شما در اولین برخورد با کارفرما چگونه باید رفتار کنیم؟ آیا صحیح است که درباره حقوق، مزایا و ... صحبت کنیم؟ یا وانمود کنیم که مساله مالی برایمان در اولویت نیست؟!!!

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب