هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > هیوندای نگهبان

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
هیوندای نگهبان در این بازی خودروی ix55 هیوندای سان روفش را باز می کند و در جاده حرکت می کند در حین حرکت توپهایی که از کامیون جلویی ریخته می شود را از طریق سان روف گرفته و با گرفتن هر توپ امتیاز می گیرد.در حین بازی باید مراقب بود تا به ماشین جلویی برخورد نکرد و بعضی اشیاء ممنوعه رو هم نباید برداشت.