هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > سبد سیب

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
سبد سیب در این بازی باید سعی کنید با سبدی که در اختیار دارید سیبهایی که از بالا می افتد را جمع کنید و امتیاز بگیرید.