هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > بالا

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
بالا در این بازی یک بادکنک وصل شده به یک بطری وجود داره که به سمت بالا میره در مسیر این بادکنک گلهای قرمزی هست که با استفاده از پنکه کوچک باید بادکنک را هدایت کنید که گلهای بیشتری جمع کند.