هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > قورباغه را جا به جا کن

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
قورباغه را جا به جا کن هدف بازی تعویض جای قورباغه های سمت راست و سمت چپ با هم است قوانین که در این بازی وجود دارد اول اینکه قورباغه ها فقط در همان جهتی که نشسته اند، پرش می کنند دوم اینکه هر قورباغه می تواند به یک خانه مجاور خالی حرکت کند یا از روی یک قورباغه بپرد و در خانه خالی مجاور قرار گیردزمانی که نتوانید قورباغه ها را جابجا کنید ، بازی را باخته اید