هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > بن تن 1

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
بن تن 1 در این بازی باید به بن تن کمک کنید در مسیر حرکت دشمانش را از بین ببره و جایزه کسب کند