هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > رالی هیوندای

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
رالی هیوندای در این بازی خودروی هیوندای در یک مسابقه رالی شرکت میکند که طی رانندگی در مسیر رالی نباید به موانعی که پرتاب میشود برخورد کند و با گرفتن آرم هیوندای امتیاز بگیرد.