هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > دزد الماس

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
دزد الماس بازی دزد الماس، یک بازی آنلاین فکری است. شما باید در این بازی با حرکت در جهت های افقی یا عمودی، الماس ها را جمع کنید.اگر از علاقه مندان به بازی های فکری هستید، این بازی را از دست ندهید. حرکت با جهت های اصلی صفحه کلیدبرداشت الماس با spaceکمک گرفتن با Sشروع دوباره ی بازی با R