هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > سودوکو

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
سودوکو بازی سودوکوبازی فکری بسیار مفید سودوکو یک بازی ژاپنی و به معنی اعداد غیر تکراری می باشد و مفید ترین بازی فکری برای ذهن است که مغز ما را در ریاضی تقویت کرده و تفکر را برای ما آسان می کند.در هر مربع نباید عدد تکراری وجود داشته باشد. هم چنین در هر سطر یا ستون مربع در نیز نباید عدد تکراری گذاشته شود.