هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > طراح پل

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
طراح پل طراح پلبازی آنلاین طراح پل، یک بازی آنلاین فکری و مرحله ای است. در این بازی شما باید پلی را طراحی کنید که قطار بتواند به سلامت از روی آن عبور کنید. معماهای دشوار این بازی در انتظار شماست. با کلید های چپ و راست صفحه کلید، سرعت قطار را کنترل کنید.با کلید space نیز وارد بخش طراحی پل می شوید.