هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > فوتبال دستی

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
فوتبال دستی در این بازی با بالا و پایین بردن ردیف بازیکنها فوتبال دستی بازی کنید