هنر و سرگرمی > بازی های آنلاین > پیتزا فروشی

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.
پیتزا فروشی در این بازی شما یک پیتزا فروشی دارید که باید سفارشات مختلف پیتزا را با استفاده از مواد موجود آماده کنید و امتیاز بگیرید.