رونمایی از سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر- هایپرکلابز

عباد محمدي 9 سال پیش
رونمایی از سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر- هایپرکلابز هایپرکلابز :

سیمرغ بلورین سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر که به شکل پیشین خود بازگشته است توسط دبیر و مدیر ارتباطات جشنواره و جمعی از اهالی رسانه رونمایی شد.
به نقل از مدیریت ارتباطات سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، در میانه نشست گپ و گفت با اهالی رسانه های جمعی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، جلیل اکبری صحت مدیر ارتباطات جشنواره از رو نمایی سیمرغ جدید خبر داد در پی آن علیرضا رضاداد دبیر جشنواره در حرکتی نمادین تعدادی از پیشکسوتان رسانه های سینمایی که در جلسه گپ و گفت رسانه ای سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور داشتند برای رونمایی از سیمرغ جشنواره سی و دوم دعوت کرد.
این سیمرغ توسط شاهین امین، مازیار فکری ارشاد، محمد اسماعیلی، نیما حسنی نسب، مهیار جوادی فرو دبیر جشنواره علیرضا رضاداد رونمایی شد.
رونمایی از سیمرغ جدید در حالی انجام گرفت که در دوره گذشته شکل ظاهری سیمرغ قدری با دوره های گذشته اش تفاوت پیدا کرده بود.

منبع :http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1336695342...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب