سوپراستاری معتبر در سینمای ایران- هایپرکلابز

فاطمه مطلق 7 سال پیش
سوپراستاری معتبر در سینمای ایران- هایپرکلابز هایپرکلابز :

10سال پیش در سال 84 مهناز افشار در چهار فیلم بازی کرد. سال هایی که مهناز افشار به عنوان سوپراستار درخشیده بود و هم چنان سوپراستاری است معتبر در سینمای ایران. امسال مهناز افشار تنها با فیلم «خانه ای در خیابان چهل و یکم» در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حاضر شده است، دلیل اصلی کم کاری او صاحب فرزندشدن مهناز افشار است و مسئولیت های مادر شدن. اتفاق جالب حضور او در فیلم «خانه ای در خیابان چهل و یکم» این است که در این فیلم نقش یک مادر را بر عهده دارد. با مسئولیتی بسیار سنین و پیچیده نسبت به پسر 12 ساله اش. مهناز افشار هم زمان با مادر شدن تغییری اساسی در پرسونای سینمایی پرشروشورش ایجاد کرده. البته به تعبیر خودش تعمدی در کار نبوده و قائل به چنین تفکیک هایی نیست، او هنوز هم پرانرژی است و هم توان ایفای نقش های پرانرژی را دارد، اما افشار با انتخاب حضور در فیلم «خانه ای در خیابان چهل و یکم» هم به لحاظ حرفه ای خود را در چالشی جدید قرار داده و هم تعهد اجتماعی یک هنرمند را بار دیگر به اثبات رسانده است، طبعا ارزش های فیلم نامه و جذابیت های شخصیت فروغ «خانه ای در خیابان چهل و یکم» در فیلم موثر بوده اند.

فیلم «خانه ای در خیابان چهل و یکم» نخستین تجربه حمیدرضا قربانی است و افشار از تعادل سنجیده و حرفه ای قربانی رضایت کامل دارد و امیدوار است به نتیجه ای رضایت بخش برای فیلم در «نگاه نو» جشنواره فیلم فجر.

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب