معبد خورشيد در اوريسا - هند- هایپرکلابز

MOZHGAN ZAREH 8 سال پیش
معبد خورشيد در اوريسا - هند- هایپرکلابز هایپرکلابز :

معبد خورشيد در اوريسا در هند قرار دارد و در قرن 13 به منظور اهدا کردن به خداي خورشيد ساخته شده است که امروزه جزء هفت عجايب هندوستان به شمار مي آيد.اين معبد به شکل يک ارابه بزرگ مي باشد که در ساخت آن از سنگهاي نفيسي استفاده شده است که توسط پادشاه (Narasimhadeva) ساخته شده است.
بر طبق افسانه هاي محلي اين معبد داراي هاله بزرگي از قدرت مي باشد که از دو نيروي قدرتمند مغناطيسي ساخته شده در برجها ،نشئات مي گيرد. معلق بودن تاج و تخت پادشاهي بين هوا و زمين به خاطر همين نيروي مغناطيسي مي باشد. ملوانان اروپايي از برج هاي اين معبد براي دريانوردي استفاده مي کنند ولي اين معبد را بتکده سياه مي نامند زيرا در اطراف ساحل اين معبد کشتي هاي زيادي به دليل نيروي مغناطيسي افسانه اي معبد و جزر و مد ناگهاني غرق مي شوند.

اين معبد که به شکل ارابه اي بزرگ با 12 چرخ سنگي و 7 اسب تازي مي باشد که 7 اسب تازي که در حال حمل کردن خورشيد به سمت مشرق(سمت طلوع آفتاب) مي باشند ، نمايانگر هفت روز هفته مي باشد و 12 چرخ اين ارابه نمايانگر 12 ماه سال و هشت پره هر چرخ نمايانگر هشت درجه برتر روز زن مي باشد. ورودي اصلي معبد رو به شرق و به طرف دريا مي باشد که به سالن هدايا وارد مي شود.

ساير تصاوير

معبد خورشيد در اوريسا - هند- هایپرکلابز
منبع :http://www.beytoote.com/iran/ancient/sun3-temple2-...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب